Ez a weboldal sütiket használ
A gombra kattintva elfogadja, hogy oldalunk sütiket használjon a jobb felhasználói élmény érdekében!
×

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
Tekno Point Klíma  Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-997514
Székhely: 1211 Budapest, Öntöde u. 6
Adószám: 24244242-2-43
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36-1-420-0228

 

 

 

Bevezető

A „Tekno Point Klíma” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát. Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is tekintettel volt.
Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban:GDPR),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (atovábbiakban: Info tv.),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.törvény (a továbbiakban: Pmtv.)

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény (a továbbiakban: Grt.)

- a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)

 

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

Az adatkezelő által felügyelt, üzemeltetett oldalak:

- a cég weboldala és webáruháza: www.elicent.huwww.tpk.huwww.teknopoint.huwww.aertecnica.huwww.skyworth.huwww.nimbushoszivattyu.huwww.rejtettklima.hu

- közösségi oldal: www.facebook.com/teknopointklimakft

 

 

Az adatkezelő adatkezelései

Adatkezelő a webáruház üzemeltetése során az az alábbi adatok kezelését végzi:

Regisztráció a weboldalon

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.)
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván
kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja
adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása
adatfeldolgozó: 1211 Budapest, Öntöde u. 6. online tárhely/webáruház technikai/ informatikai feltételeinek biztosítása céljából

Vásárlás a webáruházban

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván
kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok  (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg), a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma.
az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása)
az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján öt + két év
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
adatfeldolgozó: 1211 Budapest, Öntöde u.6 online tárhely/webáruház technikai/ informatikai feltételeinek biztosítása céljából. Könyvelési feladatok végzése, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
adattovábbítás: termék(kek) kiszállítása esetén: a címzett neve, telefonszáma, szállítási címe, a vásárlás összege, GLS futárszolgálatnak vagy Kontakt Expressz futárszolgálatnak.

 

Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatásátigénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél,reklám üzenetekhez adott hozzájárulás
az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különbözőszolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események,szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építésestb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindenneműkötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat a teknopoint.hu email címre küldött le iratkozási kérelemútján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.
az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.
adatfeldolgozó: 1211 Budapest, Öntöde u. 6 online tárhely/webáruház technikai/informatikaifeltételeinek biztosítása céljából

 

Ajánlatkérés

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatot kérvalamely termék értékesítése, vagy szolgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadásamellett
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérőszemély értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó,irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége,ill. az ajánlatkérő által támasztott speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlattartalma
az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükségeskapcsolattartás
az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén a Tekno Point Klíma Kft.,székhelye: 1211 Budapest, Öntöde u. 6 , online tárhely/webáruház technikai/informatikaifeltételeinek biztosítása céljából

 

Információkérés

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől információt kér a webáruház szolgáltatásaival kapcsolatosan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifogás körébe.
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérőszemély értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó,irányítószám) a kérés tartalma
az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.
az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén a Tekno Point Klíma Kft., székhelye:1211 Budapest, Öntöde u.6, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinekbiztosítása céljából

 

Panaszok és minőségi kifogások kezelése

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefonon, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás –kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevőszemély értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó,irányítószám) telefonon érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi azonosítószáma,telefonszám, hívás időpontja, a telefonbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyébazonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogásrendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása
az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, a webáruház által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok,minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogáskezelésének elmaradása
adatfeldolgozó:elektronikus úton érkezett panasz/minőségi kifogás esetén a Tekno Point Klíma Kft székhelye: 1211 Budapest, Öntöde u.6, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából telefonon érkezett panasz/minőségi kifogás esetén (amennyiben van ilyen) az ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalkozás név, székhely)

 

Javításra átvétel

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket(amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékoztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyenjellegű vállalás) esetén (erre vonatkozó bővebb információ az ÁSZF-ben) garanciaidőn túl is.
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett javítási igény esetén az igény bejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb,házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefonszám, a webáruházból vásárolt és javításravisszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.
az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül és azontúl történő javítása, kapcsolattartás
az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról,minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása
adatfeldolgozó: elektronikus úton, vagy személyesen, telefonon érkezett javítási igény esetén a Tekno Point Klíma Kft., székhelye:1211 Budapest, Öntöde u.6, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
adattovábbítástermék(kek) szállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege a GLS vagy Kontakt Expressz futárszolgálat felé.
adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződésteljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése

 

 

Nyereményjáték szervezése

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5)bekezdése
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai
az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, asorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alátartozó bizonylatok esetében öt + két évig
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága
adatfeldolgozó: Tekno Point Klíma Kft., székhelye: 1211 Budapest, Öntöde u.6, onlinetárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
adattovábbítás:nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) e nyeremény azonosító adatai, értéke a GLS futárszolgálat felé
adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződésteljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét

az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat és/vagy magát az oldalt megosztja, kedveli, követi.


www.elicent.hu

www.teknopoint.hu

www.tpk.hu

www.aertecnica.hu

www.skyworth.hu

www.nimbushoszivattyu.hu

www.rejtettklima.hu

www.facebook.com/teknopointklimakft

a kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete
az adatkezelés célja: az adott közösségi oldalon a webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, kedvelése és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
adatfeldolgozó:Tekno Point Klíma Kft., székhelye: 1211 Budapest, Öntöde u.6, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

 

Biztonság

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a webáruházának látogatóit, vásárlóit, valamint a webáruházában regisztráló személyeket, hogy az Info tv. 6. §-a és a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja.

Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására.

Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amelyre az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a webáruház informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására.

Adatkezelő az adatkezelésekben érintett munkatársainak az adatvédelemmel kapcsolatos megfelelő szintű felkészítéséről gondoskodik.

Az Adatkezelő az adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen.

Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be, az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is.

Jogi szabályozások:
Az érintett jogosult az alábbi jogainak a gyakorlására, igénybevételére:

- tájékoztatáshoz való jog

- személyes adatokhoz történő hozzáférési jog

- helyesbítéshez való jog

- törlés joga

- adatkezelés korlátozásához való jog

- adathordozhatóság joga

- tiltakozáshoz való jog

A fenti jogi lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://naih.hu

Bővebb információ a jogi rendelkezésekről és tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Sütik (cookie) kezelése

A cookie/süti egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert.

Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdéséreamennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a webáruház tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta korlátozott módban lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők.

A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

 

Az oldalon az alábbi sütik működnek:

 • Az oldal működéséhez elengedhetetlen cookie-k
  Ezen sütik segítenek a weboldal használhatóságában, engedélyezve olyan alap funkciókat, mint az oldalsó navigáció és a biztonságos hozzáférés biztosítása a weboldalon belül. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

 1. ​​has_js, szolgáltató: tpk.hu, típus :http, lejárat: adott munkamenet
  Cookie céljának leírása: Rögzíti, hogy a felhasználó aktiválta-e a JavaScriptet a böngészőben.
  Iniciátor: Script címke, oldalforrás sorának száma 40
  Forrás: http://tpk.hu/sites/default/files/js/js_xvYJgU6LCh HqbcSh4y1Avd XfD5QBIwT3GVGVUeuksbM.js
  Az adatok elküldése: Magyarország (megfelelő)
 • Statisztikai sütik
  A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók hogyan reagálnak a weboldalakon azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

 1. _ga, szolgáltató: tpk.hu, típus: http, lejárat: 2 év
  Cookie céljának leírása: Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
  Iniciátor: Script címke, oldalforrás sorának száma 45
  Forrás: https://www.google-analytics.com/analytics.js
  Az adatok elküldése: Egyesült Államok (megfelelő)

 2. _gat,  szolgáltató: tpk.hu, típus: http, lejárat: adott munkamenet
  Cookie céljának leírása: A Google Analytics statisztikája a kérések arányáról
  Iniciátor: Script címke, oldalforrás sorának száma 45
  Forrás: https://www.google-analytics.com/analytics.js
  Az adatok elküldése: Egyesült Államok (megfelelő)

 3. _gid,  szolgáltató: tpk.hu, típus: http, lejárat: adott munkamenet
  Cookie céljának leírása: Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
  Iniciátor: Script címke, oldalforrás sorának száma 45
  Forrás: https://www.google-analytics.com/analytics.js
  Az adatok elküldése: Egyesült Államok (megfelelő)

 4. collect,  szolgáltató: google-analytics.com, típus: pixel, lejárat: adott munkamenet
  Cookie céljának leírása: A látogató viselkedéséről és eszközéről a Google Analytics-nek küld adatokat. Követi a látogatókat az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül.
  Iniciátor: Script címke, oldalforrás sorának száma 45
  Forrás:https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1_v= j68aip=1a=1261777787t=pageview_s=1dl=http%3A%2F%2Ftpk.hu%2Fkapcsolatul
  =en-usde=UTF-8dt=Kapcsolat%20%7C%20Tekno%20Point%20Klimasd=24-bitsr=1024x768vp=997x739je=0_u=YEBAAEAB~jid=1280148724gjid
  =253534238cid=1614780354.1536242068tid=UA-35148224-31_gid=1991093166.1536242068_r=1z=43792218
  via: https://www.google-analytics.com/analytics.js
  Az adatok elküldése: Egyesült Államok (megfelelő)​​

 • Marketing célú sütik
  A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A szándék az, hogy releváns és hirdetéseket jelenítsen meg az egyéni felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetői számára.
 1. NID, szolgáltató: google.com, típus: http, lejárat: 6 hónap
  Cookie céljának leírása: Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközt. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják.
  Iniciátor: Iframe, oldalforrás sorának száma 391
  Forrás:https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1shu!2shu!4v1421074697195!6m8!1m7!1s9y-ucunl61cvsm4wbsvu2w !2m2!1d47.429007!2d19.061817!3f138.8!4f-8.840000000000003!5f0.7820865974627469
  Az adatok elküldése: Egyesült Államok (megfelelő)​​


A sütik kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén:

 

Microsoft Internet Explorer

1.Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot

2.Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre

3.Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától aMagas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.

4.Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Google Chrome

1.Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán

2.Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre

3.Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra

4.Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’

5.Kattintson az ‘Ok’ gombra

6.Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

 

Firefox

1.Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

2.Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre

3.A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

 

 

 

Opera

1.Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
2.Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re

3.Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre

4.Kattintson az ‘OK’ gombra

 

Safari

1.Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’

2.Kattintson a ‘Biztonság’ panelre

3.A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre

4.Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához


Ahogy azt az Adatkezelő jelen Tájékoztató bevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről.

 

Google Analytics alkalmazása: a webáruház használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek (ideértve az IP címeket is) A Google Analytics és rajta keresztül (weboldal bal alsó sarkán) a Google adatvédelmi szabályzata is elérhető az alábbi linken: https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html

 

Az Adatkezelő felelőssége az adattovábbítással, -feldolgozással kapcsolatban

- Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
- Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
- Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
- Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
- Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes adatot.)
- Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
- Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.
- Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik az Info tv. és a GDPR előírásinak, elveinek betartására.

×